Στον νέο μας ιστότοπο θα μάθετε τα πάντα γύρω από τις αγιογραφίες και τις εικόνες γενικότερα. Θα μιλήσουμε για την τέχνη της δημιουργίας εικόνων αγίων και παραστάσεων καθώς και τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην ιστορία του Χριστιανισμού και της διάδωσής του.